ෆුල් ෆේස් යතුරුපැදි හිස්වැසුම් ආරක්ෂාව

ෆුල් ෆේස් හෙල්මට්ආරක්ෂාව

අනපේක්ෂිත ගැටලුවක් ඇති වූ විට, ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් එක මගින් හිසට වන හානිය සාපේක්ෂ වශයෙන් අඩු මට්ටමකට අඩු කර ගත හැක.
එහි එතීමේ මට්ටම සියලුම හිස්වැසුම් කාණ්ඩ අතරින් හොඳම වේ.

වාසිය වන්නේ සාපේක්ෂව කුඩා සුළං ප්රතිරෝධයක් සමඟින් පැමිණෙන සුළඟ අවහිර කළ හැකි බවයි.

යතුරුපැදි හිස්වැස්ම ඇතුළත ඔතා ඇති පෙණ සමඟ බාහිර ශබ්දය අවලංගු වේ.

කෙසේ වෙතත්, ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් එකක ඇති අවාසිය එහි හෙල්මට් වර්ගයට සාපේක්ෂවයි.

දෘශ්‍යතා කෝණ පුළුල් නොවන අතර සමහර ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් බරයි.

ෆුල් ෆේස් හෙල්මට් එක දීර්ඝ කාලීනව භාවිත කිරීම බෙල්ලේ තෙහෙට්ටුව ආදියට හේතු විය හැක.
DOT HELMET

Motocross හිස්වැසුම් දසුන

හෙල්මට් එක ෆුල්ෆේස් හෙල්මට් එකක සහ ඕෆ් රෝඩ් හෙල්මට් එකක ද්විත්ව වාසි ඇත.
ඉවත් කළ හැකි කාච මාර්ගයෙන් පිටත විට පුළුල් දෘෂ්ටි ක්ෂේත්‍රයක් සඳහා ඉඩ සලසයි.

දිගු නිකට මෝස්තරයක් සහ දිගු ඉහළ ආරක්ෂකයකින් සමන්විත වේ.

ඉදිරිපස සිට සෘජු බලපෑම සීමා කිරීමට උපකාරී වේ.

අවාසිය නම් ශබ්දයට ඇති සංවේදීතාවයි.

තවද වායු ප්රතිරෝධය විශාල වේ.

Motocross Helmet Cascos විශේෂයෙන්ම ඉහළ ආරක්ෂකය විවෘතයි.

එබැවින්, දිගු දුර සහ මාර්ගයෙන් බැහැර යන දෙකම සැලකිල්ලට ගනිමින් රැලි යතුරුපැදි ද්විත්ව අවශ්යතා සඳහා ඉතා යෝග්ය වේ.


පසු කාලය: පෙබරවාරි-10-2022